04. 05. 2019.

Željeznička stanica Dub
 .

Stajalište Dub je bila ukrsnica sa dva kolosjeka. Nalazila sa lijeve strane rijeke Prače na 389,6.metara n.v., u km 78, 00 od Sarajeva duboko u kanjonu rijeke Prače. Zadnja je stanica prije Ustiprače iz pravca Sarajeva. Za navedenu stanicu nije postajao nikakav drumski put, osim pješačkih staza kojima su se ljudi pod teretom pentrali uz ove vrleti prema svojim selima koja su se nalazila iznad kanjona rijeke. U blizini stanice nalazio se kamenolom koji je vjerovatno eksploatisala željeznica za svoje potrebe. Nedaleko od kamenoloma sada je izgrađena mašinska zgrada MHE "Dub". Brana ovog objekta nalazi se na Sastavcima ispod sela Izgumanje kod Mesića. Odatle će se voda Prače i Rakitnice transportuju tunelom dužine 2.300 metara i zatvorenim betonskim kanalom dužine 2.700 metara kroz kanjon do mašinske zgrade u Dubu.

Nema komentara:

Objavi komentar