06. 05. 2019.

Hasanu Čoliću srebreni nišan za zasluge sa krunom od Franje Josipa I


Bošnjak 1900 ,br. 15
Naši dopisi.
Rogatica, 4. aprila 1900 
Štovani gospodine uredniče!
Lijepo Vas molim da ovo par redaka uvrstite u naš cijenjeni list „Bošnjak”.
U mjesecu novembru prošle godine zapalila se je kuća Lazara Božića iz sela Kovanja kraj Rogatice. Kad se je u kući vatra porodila Lazar je bio otišo u Rogaticu na pazar, a njegova supruga otišla prati rublje na obližnjoj vodi, te nije u kući bilo nikoga osjem 14.-godišnje šćeri Lazareve i 1.-godišnjeg djeteta u bešici. Kad je vatra bila uzela veliki mah, sakupilo se je više žitelja (megju kojima bijaše ponajviše hrišćana) da vatru trnu. Mala 14.-godišnja šćerka Lazaneva pomagala je i vikala da je u sobi u bešici ostalo 1.-godišnje dijete, nu kako je vatra bila obuzela svu kuću, to se niko nije smijo od­važiti ni u sobu po nesretno dijete unići. U taj tren do­letio na mjesto požara Hasan čolić seljak iz sela Lepenice rogatičkog kotara, koji je bio pošo u Ragaticu na pazar, čim je Hasan saznao da ima u sobi 1. godišnje dijete, odmah je bez imalo razmišljanja uz najveću po­gibelj svoga života, uletio u zapaljenju kuću, te pograbio iz sobe dijete sa bešikom i iznio ga neozlijcgjena na polje, ne zadobivši srećom ni on nikakve ozljede. U kakvoj je pogibelji bilo to nevino djetešce najbolje se vidi od tuda, što se je i sama bešika, u kojoj je isto ležalo bila zapalila, i što se je zapaljeni tavan na onom istom mjestu, gdje je bešika stajala, prolomio u onaj čas, kad se hrabri i junačni Hasan sa djetetom bio na kućnim vratima. Za ovo junačko djelo Hasana Čolića, bio je isti nagragjen sa 50 kruna od visoke zemaljske vlade, a iza toga obasjala je rečenog Hasana i Previšnja milost Nje­gova Apostolskog Veličanstva cara i kralja Franje Josipa I. Naime Njegovo Veličanstvo car i kralj je Previšnjim riješenjem od 8. marta o. g. blagoizvoljelo najmilostivije podijeliti rečenom Hasanu Čoliću srebreni nišan za zasluge sa krunom. Predaja ovog Previšnjeg odlikovanja Hasanu Čoliću bila je dne 2. o. mj. u ponedjeljak. Predaju je izvršio naš obljubljeni kotarski prestojnik poglaviti gosp. A. pl. Draganić u prisustvu svega ovdašnjeg oficirskog zbora, svega činovništva i gradskog zastupstva sa obljubljenim našim gradonačelnikom g. H. Abmed begom Bukvicom na čelu. Kod predaje Previšnjeg odličja izgovorio je po­glaviti g. prestojnik prema Hasanu vrlo dirljiv i zanosan govor, koji sve prisutne ganuo. Izmegju ostalog reče g prestojnik Hasanu, da se je on prilikom spašavanja gore opisanog djeteta pokazao onako junačan, kako su se stari Bošnjaci pokazivali. G. prestojnik je svoj govor završio sa usklikom da Bog poživi Njegovo Apostolsko Veličanstvo cara i kralja Franju Josipa I., našto prisutni jednoglasno kliknuše trokratno „Živio !”
Pošto su se poklici smirili stupi naprijed naš dični gradonačelnik g. Hadži Ahmed beg Bukvica te se u ime Hasana Čolića zafali na ovom Previšnjem odlikovanju naglasivši, da svakom Muslimanu njegova vjera nalaže da pritječe u svakom slučaju u pomoć nevoljnome i ne­moćnome bez obzira na vjeroispovijesti. Na dalje je g. go­vornik naglasio, da sve prisutne Muslomane veseli što je junački čin Hasana Čolića našo priznanja i na Previšnjem mjestu, te ga je Njegovo Veličanstvo udostojilo Svojom Previšnjom milosti podarivši mu nišan, s kojim će se Hasan do svoje smrti dičiti i ponositi. G. govornik je završio svoj govor sa poklikom da Bog poživi Njegovo Apostolskog Veličanstva cara i kralja Franju Josipa I. na što su opet prisutni kliknuli tri puta „Živio!”
S ovim je ta rijetka megju nama svečanost završena te su se prisutni vesela srca razišli. Više ništa nego g. uredniče primite od mene bratski selam.

Nema komentara:

Objavi komentar