16. 02. 2019.

Stećak vojvode Miotoša sa Lađevina kod Rogatice

Stećak se do 1914 godine nalazio u nekropoli od 32 stećka na grebenu Brdo u blizini sela Lađevine. Arheolog Ćiro Truhelka je angažujući i neke jedinice Austro-ugarske armije ovaj stećak i stećak Vlatka Vlađevića prenio u Sarajevo gdje se i danas nalaze u bašti Zemaljskog muzeja i predstavljaju najkarasteričnije i najreprezentativnije dokumente o običajima, pismenosti i umjetničkim težnjama tadašnjih žitelja ovog kraja. Stećak je u obliku sanduka sa pločom (postoljem) iz istog komada istesan, dimenzija: dužina 2, 61 m, širina 1,70 m, visina 1,08 m, a ploča je dimenzija:  3,01 m duga, 1,95 m široka, a 0,36 m debela. Spomenik ima zapreminu 6,90 m3, a težinu od 18 768 kg. U natpisu na stećku se kaže da tu leže vojvoda Miotoš i njegov sin Stjepko te da je to ležište kod nogu gospodina Vlatka Vlađevića, kojeg je Miotoš služio za života, a mrtva sahranio i pobilježio (podigao mu spomenik) uz božju pomoć i milost kneza Pavla. Tekst stećka može se čitati samo ako se tri puta obiđe oko njega, s tim što se mora kretati u smjeru suprotnom od kazaljke sata. Vojvoda Miotoš je mogao biti vlastelin u službi Vlatka Vlađevića, najuglednijeg čovjeka na dvoru Pavla Radenovića u Borču, za kojeg se pretpostavlja da je poginuo 1408/09. Između te godine i 1415. kada je ubijen Pavle Radenović, umro je i vojvoda Miotoš. 


 


Stećak sina vojvode Miotoša Stjepka je ukrašen lijepom spiralnom ornamentikom na čeonoj strani i jednoj bočnoj plohi. Sredinu čeone strane ukrašava križ s pticom na vrhu, a sa svake strane križa nalazi se po jedna vertikalna linija iz koje izlaze manji spiralni zavoji i po jedna velika, pravilna, kao puž savijena spirala. Bočnu stranu ukrašavaju četiri spirale, također lijepo i pravilno formirane; dvije su savijene prema dolje, a dvije prema gore. Oba prikaza nalaze se unutar pravilno isklesana okvira.

Nema komentara:

Objavi komentar