25. 11. 2016.

NATPIS U SELU LEPENICA (KOVANj) KOD ROGATICE


Natpis iz sela Kovanj-Lepenica (lok. Torić) koje se nalazi uz desnu stranu ceste ka Sokocu, kao prvo naselje van Rogatice, leži uklesan u dva reda na stećku tipa sljemenjaka. Spomenik se kao usamljen primjerak srednjovjekovnog nadgrobnog biljega nalazi u zoni muslimanskog groblja. Spomenik posjeduje vodoravnu platformu umjesto šiljastog hrbata široku 0,45 m. Dimenzije spomenika iznose: 1,76 h 0,92 h 0,62 m (izvorno, jer je oštećen odvaljivanjem velike parčadi na krajevima) sa postoljem dugačkim 2,08 m. Pominjao ga je istraživač Šefik Bešlagić pročitavši ime pokojnika kao Tvrtko[1], a takođe i epigrafičar Marko Vego pročitavši ime kao: Trtiša(a=q)[2]. Ovakvo čitanje imena pripada Ćiru Truhelki: TRT(IŠ)A[3]. Obojica su učinili pogrešku iz teško dokučivih razloga, jer prva tri slova imena, usječena na dužoj sjevernoj strani stećka su savršeno jasna: TRŠ. Odmah iza trećeg slova, otvara se veliko oštećenje koji je vjerovatno nastalo odvaljivanjem ugla spomenika.
Vq NME BOŽNE A SE LEŽN TRŠA BANOVIĆq
DOBRN VITEZq NA SVOwI PLEMENNTON
I ovom prilikom moram istaći uvjerenje da je do ovakvih brojnih pogreški došlo usljed oslanjanja na odlivke koje je vjerovatno obezbjeđivala terenska ekipa ili pojedinci. Jako je teško pronaći drugačije objašnjenje za ovakve pogreške i previde. Kao dokaz, uputio bih zainteresovane čitaoce da pogledaju markirani snimak natpisa-odlivka u  djelu Marka Vega gdje se sasvim jasno, kao poslednje slovo prvog reda natpisa i treće slovo imena pokojnika, vidi tronogo T. O tome ne može biti govora, jer je na originalu jasno vidljiva horizontalna podnica slova Š i ništa drugo.


[1] Š. Bešlagić, Stećci. Kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 249

[2] M. Vego, Srednjovjekovni natpisi Bosne i Hercegovine, IV, 28-29, br. 221

[3] Ćiro Truhelka, Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, knj. 3., 1895, 355

Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne-Seljani i Kovanj
 priopćio: dr. Ćiro Truhelka
Glasnik Zemaljskog muzeja 1995. g. knjiga 3
EPITAF TVRDISE BANOVIĆA U KOVANJU (str.
158) Objavio je C. Truhelka sa veoma oštećenog mramora.
Pokojnikovo ime on čita kao Trtiša, a M. Vego
kao Triša. Biće da se ovdje radi o jednom od hipokoristika
starog ,bosanskog  vlastelinskog imena Tvrtko,
te ga mi čitamo kao Tvrdiša, s obzirom na uobičajeno
ispuštanje slova u bosanskoj lapidarnoj epigrafici i postojanje
ovakvog oblika u pisanim dokumentima tog
vremena. Gdje je Tvrdiša dobio zvanje viteza, ne zna
se, kao ni drugi podaci o njemu. Zna se za nekoliko
Bošnjaka k oji su u vrijeme razvidenog feudalizma nosili
to zvanje. Takav naslov imao je vojvoda Hrvoje,
a kasnije su poznati kao vitezovi Pribisav Pohvali
njegov imenjak Vukotić. Bosanski feudalci naročito su
se istakli na vitkim igrama u Budimu 1412. godine.
Ć. Truhelka: Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne,
GZM, Samjev o, 1895.

Leksikon stećaka -  Natpisi
Šefik Bešlagić, Svjetlost 2004.g.

Nema komentara:

Objavi komentar