06. 05. 2018.

Mlin Mehmedage Jusića


autor:Mirsad Durmišević

Mlin Mehmedage Jusića se nalazio na Mejtašu (Hoćkovcu), tridesetak metara od izvora Toplika. Sve do 50-tih godina mlin je bio u vlasništvu rahmetli Refika ef. Hafizovića (Mujesirhanume) kada ga prodaje rahmetli Mehmedagi Jusiću. Mlin se nalazio u prizemlju porodične kuće, a sprat se koristio za stanovanje. Iznad mlina bio je mali jaz iz koga je zapjenušana voda kroz drveni badanj (kasnije betonski) padala na mlinski točak koji je bio vezan za oslonac (drvenu polugu) na zemlji, a drugim krajem za žrvanj. U samom mlinu postojalo je mlinsko postolje na koje je smješten nepokretni mlinski kamen. Na njega je nalijegao pokretni kamen-žrvanj koji je u sredini imao iskruženje otvor u koji je padalo žito. Samljeveno brašno padalo je u kupac - povelik drveni sanduk sagrađen u nivou nižem od žrvnja. Od mlina zapjenušana voda sa mlinskog točka je odmah tekla ispod mosta koji je vodio na Hočkovac i Podhrid, zatim između bašći Ramiza Kalače, lijevo i Hasana Muftića desno, i dalje do bazena Ribarskog doma. 
Dok je mlin radio uoći Jurjevdana djevojke i djeca su dolazili na mlin da zahvate vode sa mlinskih omaha. Omaha je ona bistra, srebrena voda koju mlinski točak, u svojoj vrtnji, omahne od sebe. Te večeri se djevojke i djevojčice okupaju vodom sa tih omaha i legnu u san kako bi usnile, čak, vidjele svoga dragog. A sanjaju i druge lijepe stvari u godini koja se najavljuje: svoju udaju, vjenčanje, sreću...
Mlin je prestao raditi nakon smrti Mehmedage Jusića 1970. godine. Mehmedaga je imao suprugu Biseru, kćerke: Raziju, Suadu i Džemilu i sinove Mehmedaliju i Jusufa.
Osim mlina Mehmedage Jusića na Topliku su se nizvodno, prije II Svejetskog rata nalazila još 3 mlina; Sulejmanbega Pašića, Nezira Vajzovića i Edhema Kukavice.

Bisera i Mehmed Jusić

Nema komentara:

Objavi komentar