03. 03. 2018.

Smrt na hadžu

 obradio: Velija Palo


Pri odlasku na hadž, bilo je uvijek i onih koji se nisu živi vratili, bilo da su umrli prirodnom smrću ili nesretnim slučajem.
Jedan od njih je je bio H. Ahmed ef. Škaljić iz Rogatice, muftija Rogatice, koji je umro 12.06.1898. na parobrodu kod Luveiša. Ostavio je iza sebe imovinu koja je ukazivala na njegovo bogatstvo. On je od gotovog novca ostavio 232 carska dukata, 17 groša i 20 para. Pored toga ostavio je garderobu i sitne stvari poput: ibrika, ćebadi, jorgana sa jastukom, pribora za jelo, koje su vrijedjele 170 groša i 20 para.Ahmed ef. je ostavio i sumu od 50 carskih dukata kod hadži Numana Lihića, koju je ovaj trebao podijeliti medresama u Istanbulu tj. siromašnim softama u njima.

Nema komentara:

Objavi komentar