02. 07. 2016.

Turbe Mulaibrahima Čavčića u Žepi

autor: Prof. dr. Jusuf Žiga

U starom mezarju uz  džamije u Žepi nalazi  se  turbe  u  kome  je  ukopan Mulaibrahim Čavčić. Ubili su ga vojnici Austro-Ugarske kada je Bosna i Hercegovina bila pod njenom upravom. Prema predanju, Mulaibrahim je pokušao spriječiti dalje uništavanje usjeva od strane austro-ugarskih vojnika koji su u selu Slap (na ušću Žepe u Drinu) minirali to područje i  pripremali  ga  za  splavove,  odnosno odvoženje  trupaca  sa  žepskog prostora i što je bilo još iritantnije, vrijeđanje čobanica koje su čuvale stoku na tom lokalitetu, a što su drsko činile te osobe. To je vrlo teško padalo ljudima tog odveć patrijarhalnog kraja koji su posebno držali do “obraza i časti žene”. S  toga  se,  pomenuti  Mulaibrahim,  jednog  dana  uputio  u  Slap, ponijevši sa sobom pušku u želji da zaplaši te vojnike. Kada je zapucao u zrak, oni su na to bjesomučno uzvratili s namjerom da ga ubiju, teško ga ranili, ali se ipak uspio živ izvući i nekako doći do žepske džamije, gdje je umro. Nešto kasnije mu je, upravo na tom mjestu gdje je izdahnuo, podignuto turbe.
Zanimljivo je pomenuti da je taj sakralni objekat jedini preživio okupaciju  Žepe  1995.  godine.  Naime,  tada   je  sve  drugo  spaljeno  i razrušeno na cijelom žepskom prostoru od strane srpskih snaga. Također je zanimljivo istaći da je, prema predanju, Mulaibrahim bio vrlo učen čovjek, zbog čega je u narodu prozvan Softom, a poticao je iz znanju također odane, tzv. “hodžinske porodice”. Za njegovog djeda Mehmedhodžu se vezuje legenda kako je svakog petka odlazio na odsedlanom bijelom  konju  do  planine  Panjak  kako  bi  tamo  klanjao džumu,  i  to na  lokalitetu  zvanom  “Šehova  džamija”,  umjesto  u  mjesnoj,  žepskoj džamiji. “Šehova džamija” zapravo spada u jedno od poznatih bosanskih dovišta, gdje se svijet okuplja tokom sušnog perioda i upućuje molitvu za kišu. Za to dovište se, opet, vezuje legenda da se, nakon molitve, nikada ljudi nisu vratili kućama, a da ih, dok su se još nalazili na putu, nije sustigla kiša.

Nema komentara:

Objavi komentar