28. 02. 2015.

Arhivska građa Islamske zajednice u BiH od 1883-1895 - ROGATICAArhivska građa Islamske zajednice u Bosni i Hercgovini čini jedinstvenu cjelinu pisanog i dokumentarnog materijala koja kroz različite historijske periode svjedoči o djelatnosti Islamske zajednice i njenih ustanova. Zbog svoje sadržajnosti ova građa predstavlja nezaobilazan izvor za historijska i drug naučna istraživanja. Građa je nastala u radu organa i ustanova Islamske zajednice. Čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Zemaljska vakufska komisija organizirana je 15. marta 1883. godine od strane Zajedničkog ministarstva u Beču. Osnovana je iz potrebe da se popuni vakuum nastao austrougarskom okupacijom i prekidanjem posljednjih veza sa Osmanskim carstvom u periodu u kojem još uvijek u svim segmentima društva i države ne funkcionira nova, austrougarska vlast. 
 
Vodič kroz arhivsku građu fonda 

- Fond:Zemaljska vakufska komisija za Bosnu i Hercegovinu.
- Signatura:ZVK
- Vremenski raspon:Granične godine ZVK 1883. - 1894. godina, odnosno granične godine arhivske građe fonda 1883. - 1889. godina.


ZVK - 1 Opći spisi 1 - 143 1883.
53 - Rogatica - Zemaljska vakufska komisija za Bosnu i Hercegovinu povjerava Nurudinu Hafizoviću ispitivanje i primanje vakufskih računa u Rogatici, Višegradu, Čajniču i Goraždu.
58 - Rogatica - Zaključak sjednice Vakufskog povjerenstva u Rogatici da se vakufske pristojbe naplaćuju putem poreznih ureda u Rogatici, Višegradu, Čajniču, Fojnici, Visokom i Foči.


ZVK - 2 Opći spisi 1 - 190 1884.
82 - Rogatica - Iskaz Vakufske komisije u Rogatici o pristojbama koje se trebaju naplatiti od vakufa.
124 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici dostavlja popis objekata vakufa Husein-bega koji su pod mukatom.
 
ZVK - 4 Opći spisi 430 - 976 1884.
941 - Rogatica - Molba stanovnika Prače za popravak džamije u Donjoj Prači.
 
ZVK - 5 Opći spisi 3 - 544 1885.
88 - Rogatica - Molba Vakufske komisije u Rogatici da se pomogne popravak džamije u Prači.
278 - Rogatica - Nacrti i skice vakufskog hana koji se treba sagraditi u Rogatici
409 - Rogatica - Prijedlog Vakufske komisije u Rogatici da se popravi jednakuća Vaizovića vakufa
410 - Rogatica - Nacrti i skice vakufskog hana koji se treba sagraditi uRogatici
 
ZVK - 6 Opći spisi 545 - 817 1885.
592 - Rogatica - Kadija iz Rogatice izvještava da je potrebno popraviti munaru džamije na Glasincu.
748 - Rogatica - Zaključak sjednice Vakufske komsije u Rogatici da se zabrani prodaja muslimanskog greblja u Sinan-vojvodi mahali.
 
ZVK - 8 Opći spisi 1 - 260 1886.
125 - Rogatica - Ostavka Šemsi-bega Tankoviću na službu mutevelije glasinačkog vakufa.
127 - Rogatica - Molba Vakufskog ureda u Rogatici da se pošalju potvrđeni vakufski računi Husein-begova vakufa.
129 - Rogatica - Molba Vakufskog ureda u Rogatici za odobrenje da se imenuje jedan pisar za vakufske poslove.
134 - Rogatica - Molba Šemsi-bega Tankovića da mu se iz računa vakufa Glasinačke džamije otpiše izvjesna tražbina.
 
ZVK - 9 Opći spisi 261 - 612 1886.

463 - Rogatica - Molba Šemsi-bega Tankovića da mu se iz računa vakufa Glasinačke džamije otpiše izvjesna tražbina.
464 - Rogatica - Molba vakufskog ureda u Rogatici za popravak Velikog hana.
465 - Rogatica - Prijedlog Vakufskog ureda u Rogatici da se zamijeni vakufska kuća Vaizovića vakufa sa dućanom Karaahmedovića.
 
ZVK - 10 Opći spisi 613 - 861 1886.
819 - Rogatica - Molba Derviš-bega Babića da se popravi stara džamija u Vrhprači.
 
ZVK - 11 Opći spisi 862 - 1051 1886.
873 - Rogatica - Molba Derviš-bega Babića za popravak stare džamije uVrhprači.
874 - Rogatica - Izvještaj Vakufskog ureda u Rogatici o greblju u Sinanvojvoda mahali.
946 - Rogatica - Zahtjev Kotarskog ureda u Rogatici da mutevelija Sagrakči vakufa u Sarajevu plati porez na nekretnine koje se nalaze u džematu Sokolovići.

ZVK - 12 Opći spisi 1052 - 1191 1886.
1087 - Rogatica - Molba Hašima Denišlije da se od Nuri-bega Brankovića zatraži račun Skender-pašina vakufa.
 
ZVK - 13 Opći spisi 1 - 275 1887.
91 - Rogatica - Izvještaj Vakufskog ureda u Rogatici o računu Šemsibega
Tankovića.

ZVK - 14 Opći spisi 276 - 437 1887.
343 - Rogatica - Izvještaj Vakufske komisije u Rogatici da je Muhamed Muftić postavljen za muteveliju vakufa Čaršijske džamije.
345 - Rogatica - Izvještaj vakufske komisije u Rogatici da je sagrađen dućan
vakufa Adem-age Vaizovića.

ZVK - 15 Opći spisi 438 - 662 1887.
499 - Rogatica - Vakufski ured u Rogatici izvještava da ne može na vrijeme predati vakufske račune.
 
ZVK - 17 Opći spisi 905 - 1187 1887.
1014 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici dostavlja četiri vakufska računa za 1884. godinu.

ZVK - 19 Opći spisi 1411 - 1581 1887. 
1419 - Rogatica - Molba Ilijasa efendije za imenovanje imamom.
1420 - Rogatica - Molba Derviša za imenovanje salahanom.
1422 - Rogatica - Molba Ibrahima Zaima za imenovanje salahanom.
1423 - Rogatica - Molba Hasana efendije za imenovanje imamom.
1424 - Rogatica - Molba Sulejmana Salihovića za imenovanje imamom.
1425 - Rogatica - Molba Saliha efendije za imenovanje salahanom.
1426- Rogatica - Molba Emina za imenovanje mutevelijom.
1427 - Rogatica - Molba Muhameda za imenovanje mutevelijom.
1430 - Rogatica - Molba Mehmeda Muftića za imenovanje hatibom.
1431 - Rogatica - Molba Rašida Mehmedbegovića za imenovanje mutevelijom.
1433 - Rogatica - Molba Smaila efendije za imenovanje salahanom.
1434 - Rogatica - Molba Ćamila efendije za imenovanje imamom.
1435 - Rogatica - Molba Ibrahima Durmiša za imenovanje salahanom.
1436 - Rogatica - Molba Durmiša Alije za imenovanje imamom.
1437 - Rogatica - Molba Mehmeda Mujezinovića za imenovanje hatibom.
1438 - Rogatica - Molba Šaćira efendije za imenovanje salahanom.
1439 - Rogatica - Molba Mustafe efendije za imenovanje imamom.
1440 - Rogatica - Molba Saliha Imamovića za imenovanje imamom.
1445 - Rogatica - Molba Lutfi je Ajanića za imenovanje mujezinom.
1446 - Rogatica - Molba Mehmeda efendije za imenovanje imamom.
1447 - Rogatica - Molba Mustafe Nurija za imenovanje mujezinom.
1449 - Rogatica - Molba Bećira Bogilovića za imenovanje salahanom.
1450 - Rogatica - Molba Ibrahima Hodžića za imenovanje hatibom.
1451 - Rogatica - Molba Sulejmana efendije za imenovanje mutevelijom.
1452 - Rogatica - Molba Mehmeda efendije za imenovanje salahanom u Glasincu.
1456 - Rogatica - Molba Abdulaha za imenovanje salahanom u Živaljima.
1458 - Rogatica - Molba Mehmeda Muftića za imenovanje mutevelijom.

ZVK - 23 Opći spisi 2192 - 2435 1887. 
2393 - Rogatica - Molba Idriza Šahinpašića iz Rogatice za upis u gimnaziju u Sarajevu.

ZVK - 25 Opći spisi 2651 - 2846 1887. 
2752 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici šalje troškovinik popravka Šejh-islamove džamije.
2753 - Rogatica - Zahtjev Vakufske komisije u Rogatici za popravak Husein-begove džamije u Rogatici.

ZVK - 27 Opći spisi 1 - 193 1888.
39 - Rogatica - Molba Avdage Šete za ispravak računa Husein-begove džamije u Rogatici.
40 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici šalje šest vakufskih računa.

ZVK - 29 Opći spisi 359 - 563 1888.
442 - Sarajevo - Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Rogaticu za Huseina Osmanovića.

ZVK - 33 Opći spisi 1107 - 1288 1888.
1229 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici izvještava da su poslani računi za 1886. i 1887. godinu.

ZVK - 37 Opći spisi 2048 - 2215 1888. 
2105 - Rogatica - Molba Vakufske komisije u Rogatici da se pošalju formulari za sastavljanje vakufskih računa.
2169 - Rogatica - Dopis Vakufske komisije u Rogatici da Dabak hadži Ali vakuf ne može plaćati vakufske pristojbe.
2214 - Rogatica - Zahtjev Vakufske komisije u Rogatici za gradnju objekta na vakufskom zemljištu.


ZVK - 39 Opći spisi 2365 - 2512 1888.
2417 - Rogarica - Izvještaj Vakufske komisije u Rogatici o stanju računa Tabak Ali vakufa u Rogatici.
2441 - Rogatica - Tužba Sulejmana Konakovića protiv Šemsi-bega Tankovića.

ZVK - 46 Opći spisi 1340 - 1491 1889.
1420 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici dostalja račune vakufa Husein-begove džamije u Rogatici.
1423 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogaticu dostalja račune Tanković Ibrahim vakufa u Rogatici.

ZVK - 48 Opći spisi 1630 - 1836 1889. 
1832 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici dostavlja vakufske račune za dva vakufa u 1888. godini.

ZVK - 49 Opći spisi 1837 - 2000 1889.
1879 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici dostavlja račune Huseinbegove džamije u Rogatici.
2000 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici izvještava da je umro Avdaga Šteta, mutevelija Husein-begove džamije u Rogatici.

ZVK - 53 Opći spisi 2630 - 2782 1889.
2702 - Rogatica - Prijedlog Vakufske komisije u Rogatici da se Pavica Abdulatif imenuje mutevelijom vakufa Hadži Adema Vajzovića u Rogatici.
2703 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici izvještava da Husein-begov vakuf nema muteveliju.
2704 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici izvještava o ustupanju zemljišta vakufa Ibrahima Tankovića u Rogatici za vojne svrhe.

ZVK - 56 Opći spisi 3110 - 3276 1889.
3156 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici poziva muteveliju vakufa Ibrahima Tankovića da razjasni svoje poslovanje.
3186 - Rogatica - Prijedlog Vakufske komisije u Rogatici da se Abdulatif Pavić imenuje za muteveliju Čaršijske džamije u Rogatici.
3187 - Rogatica - Prijedlog Vakufske komisije u Rogatici da se Abdulatif Pavić imenuje za muteveliju vakufa Adema Vajzovića.

ZVK - 57 Opći spisi 3277 - 3414 1889.
3322 - Rogatica - Molba Sulejmana Konakovića, mutevelije Tankovića vakufa, za povećanje plaće.

ZVK - 58 Opći spisi 3415 - 3578 1889.
3539 - Rogatica - Prijedlog Vakufske komisije u Rogatici da se Abulatif  Pavica imenuje za muteveliju Husein-begove džamije u Rogatici.

ZVK - 59 Opći spisi 3579 - 3766 1889.
3714-3715 - Rogatica - Dopis Vakufske komisije u Rogatici o troškovima popravka hana Sedžaudin vakufa.
3722 - Rogatica - Vakufska komisija u Rogatici saopćava da je iznajmljen novosagrađeni han Sedžaudin vakufa.
3723 - Rogatica - Molba imama i mujezina Husein-begove džamije u Rogatici za povećanje plaće.

Fond:Zemaljsko vakufsko povjerenstvo.
- Signatura:ZVP
- Vremenski raspon: Granične godine arhivske građe fonda ZVP-a 1890.-1895. godina.

ZVP - 3 Opći spisi 387 - 649 1890.
435 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o imenovanju mutevelije Husejn-begova vakufa u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 3.

ZVP - 5 Opći spisi 952 - 1163 1890. 
1036 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dopis o sastavljenom vakufskom računu Tanković Ibrahim Alaj-begovog vakufa u Rogatici (bosanski jezik). L: 5.

ZVP - 6 Opći spisi 1173 - 1405 1890. 
1247 - Adem Dobrača iz Rogatice - ZVP-u: dostavlja prijavu protiv gruntovničara koji nije htio da upiše zemljište i šumu na ime Vakufa Begovići- džamije na Romaniji. Nedostaje prijava (bosanski jezik). L: 1.
1271 - Vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: dostavlja zaključne račune iz 1890. godine za vakufe: Čaršijske džamije, Cereve džamije, Hadži Adema Vajzovića džamije, Šejhu-l-islam džamije, Tabak-Alije džamije i Nove džamije u Prači (bosanski jezik). L: 3.

ZVP - 8 Opći spisi 1694 - 1907 1890.
1762 - Vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: moli povrat računa Husein-begove džamije za 1888. godinu radi ispravke (bosanski jezik).L: 4.
  
ZVP - 9 Opći spisi 1908 - 2143 1890.
2130 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dostavlja račun Husein-begove džamije za 1890. godinu (osmanski jezik). L: 1.

ZVP - 10 Opći spisi 2144 - 2300 1890.
2274 - Vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: dostavlja dva “seneta”za Hadži Adema Vajzovića vakuf (bosanski jezik). L: 2.
2290 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o molbi Mehmeda Redžića (bosanski i osmanski jezik). L: 5.

ZVP - 14 Opći spisi 2823 - 3000 1890.
2830 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dopis o računima Vakufa džamije Šejhu-l-Islam i Adem-age Vaizovića za 1889. godinu (bosanski i osmanski jezik). L: 3. 
2831 - Mustafa Avdić, mutevelija Vakufa Šejhu-l-Islam džamije u Rogatici - ZVP-u: moli da se u predloženom računu za 1889. godinu odobri 70 forinti potrošenih za popravke (bosanski i osmanski jezik). L: 3.
2832 - Emin Eminagić, mutevelija Vakufa Adema Vaizovića u Rogatici - ZVP-u: moli da se odobri 28 forinti za neke popravke u spomenutog vakufa za 1889. godinu (bosanski i osmanski jezik). L: 3. 
2932 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: molba za popravak Careve džamije (bosanski i osmanski jezik). L: 2.
2933 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u molba za popravak Glasinačke džamije (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 15 Opći spisi 3001 - 3174 1890.

3121 - Sulejman Konaković, mutevelija Vakufa Ibrahima Tankovića Alaj-bega na Glasincu kod Rogatice - ZVP-u: moli da se Smajil Tanković, bivši mutevelija spomenutog vakufa, pozove na odgovornost (bosanski jezik). L: 2.

ZVP - 16 Opći spisi 3175 - 3323 1890.
3181 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dopis o utjerivanju duga za Husein-begov vakuf u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 2.
3182 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dopis o popravku džamije na Glasincu (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 17 Opći spisi 3324 - 3509 1890. 
3398 - Vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: dopis o računima Vakufa Ibrahim-bega Tankovića iz Glasinca kod Rogatice (bosanski jezik). L: 1.

ZVP - 23 Opći spisi 1004 - 1314 1891.
1038 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: predlaže gradnju kuće za kmeta na Glasinačkom vakufu (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 25 Opći spisi 1600 - 1779 1891.
1751 - Kotarsko vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: izvještava o problemima vezanim za vakufske račune glasinačkog vakufa i Vakufa Alajbega Tankovića iz 1889. godine (bosanski jezik). L: 2.
1798 - Sulejman Konaković, mutevelija Vakufa Ibrahima Alajbega Tankovića sa Glasnica kod Rogatice - ZVP-u: moli da mu se doznači plaća (bosanski jezik). L: 3. 

ZVP - 27 Opći spisi 2054 - 2258 1891. 
2152 - Vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: zahtijeva izdavanje posebne punomoći mutevelijama vakufā u Rogatici kako bi mogli zastupati interese vakufā pred sudovima (bosanski jezik): L: 3 
2225 - Vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: saopćava da su dostavljeni vakufski računi za sljedeće vakufe: Vakuf Čaršijske džamije, Careve džamije, Hadži Adema Vajzovića džamije, Šejhu-l-islamije džamije i Tabak-Alijine džamije (bosanski jezik). L: 2.

ZVP - 30 Opći spisi 2671 - 2825 1891. 
2813 - Kotarski ured kao šerijatski sud u Rogatici - ZVP-u: izvještaj o sudskoj parnici Vakufa Ibrahima Alaj-bega Tankovića iz Glasinca ko Rogatice protiv Šaćira Ohralije iz sela Gromile kod Rogatice (bosanski i osmanski jezik). L: 28.

ZVP - 33 Opći spisi 3172 - 3328 1891.
3181 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: predlaže otpis potraživanja Vakufa Husein-begove džamije (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 49 Opći spisi 3163 - 3315 1892.
3193 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dopis o dugu Anice Gavrilović prema Vakufu Careve džamije u Rogatici (bosanski jezik). L: 3.
3278 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o dugu Mehmeda Osmanovića prema Vakufu Careve džamije (bosanski jezik). L: 2.

ZVP - 50 Opći spisi 3316 - 3479 1892. 
3444 - Mehmed Hodžić iz Rogatice - ZVP-u: moli da se odgodi vraćanje duga prema Kučukćatib-vakufu u Sarajevu (bosanski jezik). L: 3.

ZVP - 51 Opći spisi 3480 - 3645 1892.
3626 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dostavlja izvještaj o otpisu duga deseterici dužnika prema Husein-begovu vakufu u Rogatici (bosanski jezik). L: 3.

ZVP - 52 Opći spisi 3646 - 3797 1892.
3661 - Vakufsko povjerenstvo u Rogatici - ZVP-u: moli za potporu radi završetka gradnje mekteba u Rogatici (bosanski jezik). L: 2.
3697 - Ahmed Ribić, školski nadzornik - ZVP-u: predlaže da se nagradi hodža mektebi-ibtidaije u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 65 Opći spisi 2490 - 2635 1893. 
2543 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: predlaže popravak krova Husein-begove džamije u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 68 Opći spisi 2955 - 3088 1893. 
2954 - ZVP-Vakufskoj komisiji u Rogatici: ne dozvoljava da mutevelija Šejhu-l-islam vakufa u Rogatici samostalno prekoračuje vakufski proračun (bosanski jezik). L: 1.

ZVP - 72 Opći spisi 3531 - 3667 1893.
3570 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o dugu Sulejmana Hodžića, odnosno njegova sina Mehmeda, prema Kučukćatibovom vakufu u Sarajevu (bosanski jezik). L: 14.

3573 - Državni odvjetnik - ZVP-u: izvještava da je Mehmed Hodžić iz Rogatice platio dug koji je imao njegov otac Sulejman prema Kučukćatibovom vakufu u Sarajevu (bosasnki jezik). L: 2.

ZVP - 76 Opći spisi 4037 - 4181 1893. 
4142 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: predlaže da se popravi zgrada Vakufa Glasinačke džamije (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 77 Opći spisi 4182 - 4242 1893.
4211 - Državni odvjetnik - ZVP-u: saopćava da nema dokaza o novcima koje je navodno primio Mustafa Fadilpašić za Vakuf Šejhu-l-islam džamije u Rogatici (bosanski jezik). L: 2.

ZVP - 79 Opći spisi 129 - 334 1894. 
152 - Asim Sahanija, podvornik - ZVP-u: prijavljuje da je Sejfulah Husejnagić preminuo te da mu nije uručena požurnica radi polaganja vakufskih računa za Havadže Durak vakuf i Sinan-vojvoda vakuf u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 81 Opći spisi 511 - 722 1894.
649 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: predlaže da Bećir Konaković naslijedi svoga oca Sulejmana na mjestu mutevelije Vakufa Alaj-bega Tankovića u Rogatici (bosanski jezik). L: 1.

ZVP - 88 Opći spisi 1979 - 2094 1894. 
2037 - Zemaljska vlada - ZVP-u: dostavlja obavjest o potpori mula Mustafi Muftiću, muallimu u Rogatici (bosanski i njemački jezik). L: 3.

ZVP - 90 Opći spisi 2221 - 2367 1894.
2226 - Ulema-medžlis - ZVP-u: dostavlja dekret za Bećira Konakovića kojim se postavlja za muteveliju Vakufa Ibrahima Alajbega Tankovića u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 94 Opći spisi 2742 - 2800 1894.
2730 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: predlaže zamjenu vakufskog zemljišta (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 96 Opći spisi 3611 - 3720 1894.
3714 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: predlaže Mehmeda Ajanovića za trećeg muallima u mektebi-ibtidatiji u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 2.

ZVP - 97 Opći spisi 3721 - 3839 1894. 
3766 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o otvaranju mektebi- ibtidaije u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 4.

ZVP - 98 Opći spisi 3841 - 3960 1894.
3855 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o popravci vakufske kuće Tankovića vakufa u Rogatici (bosanski i osmanski jezik).L: 4.

ZVP - 99 Opći spisi 3961 - 4070 1894.
4067 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o nabavci namještaja za mektebi-ibtidaiju u Rogatici (bosanski jezik). L: 2.

ZVP - 100 Opći spisi 4071 - 4228 1894. 
4151 - Živković Jefto, kmet Vakufa Ibrahim-alajbega Tankovića na Glasincu kod Rogatice - ZVP-u: moli da se na spomenutom vakufu napravi jedna kmetovska kuća i štala (bosanski jezik). L: 2.
4155 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava da je popravljena
Džamija na Glasincu (bosanski i osmanski jezik). L: 4.

ZVP - 102 Opći spisi 152 - 319 1895.
155 - ZVP-Zemaljskoj vladi: izvještava o imenovanju muallima mektebi- ibtidaije u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 3.
234 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o molbi Ragiba Jasenkovića za zamjenu evladijet-vakufa u Kladnju (bosanski jezik).L: 2.

ZVP - 103 Opći spisi 320 - 599 1895.
464 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o gradnji kafane i dućana za Husein-begov vakuf u Rogatici (bosanski i osmanski jezik). L: 4.
597 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dostavlja molbu Mehmeda Ajanovića i Mehmeda Muftića, muallimā mektebi-ibtidaije u Rogatici da im se doznači plaća (bosanski jezik). L: 7.

ZVP - 104 Opći spisi 600 - 978 1895.
649 - Okružna oblast u Rogatici - ZVP-u: zahtijeva izvještaj o gradnji kmetske kuće od strane Tanković-vakufa (bosanski jezik). L: 3.

ZVP - 106 Opći spisi 1511 - 1749 1895. 
1699 - Okružna oblast u Sarajevu - ZVP-u: moli izvještaj o gradnji kmetovske kuće i štale u Kotaru Rogatica (bosanski jezik). L: 1

ZVP - 108 Opći spisi 1880 - 2000 1895. 
1916 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o gradnji nekretnina Husein-begova vakufa u Rogatici (bosanski jezik). L: 3.
1985 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: izvještava o gradnji kuće za “čifčiju” Jeftu Živkovića na Glasnicu na Vakufu Tankovića Alaj-bega (bosanski jezik). L: 3.
1988 - Vakufska komisija u Rogatici - ZVP-u: dostavlja iskaz uknjiženih vakufskih mukata u Rogatici (bosanski jezik). L: 3.

Nema komentara:

Objavi komentar