19. 04. 2015.

Rogatica - dvostruki stećci obradio: Mirsad Durmišević

 
Dvostruki sanduk iz Ladjevina kod Rogatice ((Bešlagić 1971. 252; Bešlagić 1982. 100)

Postoji više različitih oblika stećaka, jedan od njih je dvostruki ili dvojni oblik stećaka. Ovaj oblik je veoma rijedak. Evidentirano je samo 48 primjeraka na cjelokupnom teritoriju rasprostiranja stećaka. U literaturi je ustaljena podjela dvostrukih stećaka na tri osnovne grupe: dvostruki sljemenjak, dvostruki sanduk i kombinovani sljemenjak i sanduk.
 
Seljani-Turska voda


Lađevine
To su stećci koji izgledaju kao dva spojena stećka, ali su izrađeni od jednog monolita. Njihova dvojnost je izražena u gornjem dijelu stećka, tj. imaju dvojan krov, dok je donji dio stećka spojen, jedinstven. Većina istraživača smatra ih dvojnim grobom, najčešće supružnika ili zajednički grobom dvojice braće ili dviju sestara. Najveća koncetracija ovih stećaka je definitivno istočna Bosna. Samo tri lokalna područja imaju više ovakvih stećaka. Najveći broj dvojnih stećaka je na području općine Rogatica (13 primjeraka na 10 lokaliteta)), Višegrad (8 primjeraka, većinom su kombinovani oblik sljemenjak-sanduk) i Olovo (8 primjeraka, 7 sljemenjaka i jedan kombinovani). Od 13 primjeraka dvojnih stećaka na području općine Rogatica, 9 je u obliku dvostrukog sanduka,  3 u obliku kombinovanog sljemenika i sanduka i jedan dvostruki sljemenik.

Nema komentara:

Objavi komentar