16. 02. 2014.

LAPIDARIJUM

LAPIDARIJUM 
 autor: Mirsad Durmišević

Mnogi muzeji imaju Lapidarij, poseban prostor u kojemu su izložene zbirke radova u kamenu, kao što su skulpture ili arheološki spomenici, ali kada jedan takav Lapidarij ima jedan grad u parku, to je bez sumnje svojevrsna atrakcija, dostupna, onako u prolazu, svakom gostu ili posjetitelju. U svaki muzej ide se s vrlo ciljanom namjerom, no kada u parku ugledate Lapidarij, riječ je zasigurno o jedinstvenoj inicijativi koja se rijetko, a možda i nikada ne susreće. Upravo takva jedna mala zbirka (kolonija), a riječ je o rimskim arheološkim iskopinama (kamenim spomenicima-lapidima) koji potječu iz 2. do 4. stoljeća prije naše ere, nalazi u parku Doma zdravlja u Rogatici.  Oni predstavljaju dragocjene dokumente o životu i razvoju grada iz tog perioda.
Šezdesetih godina prošlog stoljeća, prilikom gradnje većeg stambeno-poslovnog objekta u Rogatici otkriveno je više nadgrobnih spomenika-lapida, koji potječu iz antičkog doba. Riječ je o rimskim nadgrobnim stupovima i pločama (stelama), koritima i žrtvenicima (arama). Većina njih je reljefno obrađena ili su ispisani tekstom na latinskom jeziku. Grupiranjem dijela tih otkrivenih rimskih kamenih spomenika, u parku Doma zdravlja u Rogatici, formiran je minijaturni Lapidarijum na otvorenom. Predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture bivše SR BiH sada već davne 1962. godine uz podršku tadašnje lokalne vlasti prikupili su i prenijeli u park ispred Doma zdravlja. Računalo se da je to samo prelazno rješenje za spasavanje ovog od neprocjenljive vrijednosti kulturnog blaga.
  
 
Nema komentara:

Objavi komentar