10. 11. 2011.

Nalazišta ugljena po BiH (1899) - Rogatica

pripremio. mirsad
GZM1899godine, knjiga 2
 Ivan Grimmer. Nalazišta ugljena po Bosni i Hercegovini. GZM. Sv. 2. 1899. Str. 397-479.
 39. Ugljen u Rogatici (kotar Rogatica).

Tercijarna kotlina rogatička, što je, izuzev okolicu sela Kovanja, gdje se pojavljuju verfenski škriljevci, opkoljena trijaskim vapnima, ima najveću duljinu od 8 km, srednju širinu od 3 km, a zaprema površinu od 20 km2.  Neogene naslage sastoje od bijelih i svijetlo-žutih ilovastih lapora, u kojima su mjestimice složene tamnosive škriljevaste ilovine, i koji mjestimice u velikoj množini sadrže ostanke slatkovodnih konhilija. Ugljena se našlo na ovim tačkama tog tercijarnog odloženja.

1. Na zapadnoj strmini stare otomanske ceste "Rogatica—Sarajevo" proviruje ugljen istočno mjesta Kovanja; pobliže nam nije ništa poznato o tom izdanku.

2. Prilikom radnja za odvodnju vojničke rezervne pekare u Rogatici naišlo se u dubini od 1 do 2 m na sloj smeđa ugljena sa lignitskim ugljenom; sloj je 1 m debeo — toliko duboko se je naime kopalo u sloj. Rečeni vojni objekat leži tik glavne ceste preko puta najsjevernije džamije rogatičke.

Biće da se ovdje ugljen stere paralelno uz glavnu cestu, — i onako se je tamo opazilo tragova ugljena po baščama.

Analize tog ugljena nemamo.◊444

40. Ugljen u Priboševićima kod Rogatice.

U selu Priboševićima, što leži 2 km jugozapadno od Rogatice, proviruje južno kuće Marka Jagodića u nekom potočiću izdanak ugljena. Pokrovna mu čest sastoji od tamno-smeđe škriljevaste ilovine, a podloga od žutkastih laporastih škriljevaca. I pokrov i podloga sasma su ispunjeni ostancima malih korepnjaka. Sloj, što tu proviruje, sadrži tanko-škriljevast, ugasito-crn smeđi ugljen, ugljen smjera prama 20 h te pada sa 5° prama 2 h. Debljina ugljena nije vidljiva u cijelosti, ali iznaša svakako preko 1 m.

Analize nemamo.

Tercijar pribiševački pod sigurno ne suvisi sa rogatičkim, te može uopće tvoriti samo posve malen grumen, jer na sjeveroistoku vidi se da trijasna vapna tvore obronke lijeve potočne obale, a na jugozapadu na razvođu također su trijaska vapna.

Nema komentara:

Objavi komentar