27. 04. 2019.

Nišan iz sela Rakitnica kod Rogatice


autor Mirsad Durmišević


U selu Rakitnica kod Rogatice nalaze brojni stećci, ali i nišani iz „turskog vakta“ koji svjedoče da su ovi prostori bili naseljeni još u srednjem vijeku. Među najstarijim nišanima je nišan sa turbanom koji se nalazi na lokalitetu zvanom Prelo, na raskršću za Odžake, nedaleko od obnovljene džamije. Niko pouzdano ne zna kome ovaj nišan pripada. Postoji nekoliko narodnih predaja. Po jednom kazivanju to je mezar nekog bega dobre duše, dobričine, koji nije živio samo za sebe. Pomagao je sirotinju. Po drugom kazivanju nadgrobni spomenik pripada evliji. Lokalno stanovništvo ovaj nišan naziva šehidskim nišanom, što mislim da nije tačno jer šehidski nišani prepoznatljivi su po tome što na sebi imaju isklesane gute, veličine jabuke, koje simboliziraju rane poginulog šehida, a ovaj nišan, koliko ja znam to nema.  Sve osobine nišana sugeriraju da potiče iz XVI/XVII vijeka i vjerovatno zbog svoje veličine obilježava mezar nekog uglednika ovog kraja, možda age ili bega.
Nišan je oblika stuba kvadratne osnove na koju se nastavlja valjkasti vrat, a na njega turban sa kavukom (mudževezom). Saruk (platno) na turbanu  ima fino rađene kose gužve bez prevoja  koje se pri krajevima sužavaju i završavaju na vrhu vrata nišana i dnu lijepo urađenog kavuka (mudževeze). Nema na sebi nikakvih ukrasa ni tariha. Nišan je visok oko 200 cm. Stan nišana čini prizma kvadratne osnove promjera oko 35 x 35. Turban je promjera oko 45 cm, kavuk oko 15 cm. Vrat je visok oko 15 cm, prečnika oko 30 cm. Nišan je potonuo i naget je na jednu stranu te mu prijeti opasnost od rušenja. Izgrađen od krčnjačke breče i ograđen drvenom ogradom.
Nema komentara:

Objavi komentar