24. 07. 2018.

Džamija u Šetićima

autor: Mirsad DurmiševićU selu Šetićima je još od 1900. godine (1904. god.?) postojala stara dotrajala džamija, koju je podigao rahmetli Dervišbeg Šetić. Djelimično je devastirana u toku I i II svjetskog rata, a nakon završetka ratova džamija je obnavljana i stavljana u funkciju. Zub vremena je dobro nagrizao  i ona nije više mogla služiti svrsi, a pored toga se nalazila na brijegu koji klizi, pa su joj bili i zidovi popucali, te se ni u kom slučaju nije mogla održati.
Na inicijativu, Šetić Mehmedalibega džematlije su odlučile da poruše staru - dotrajalu džamiju i počnu sa izgradnjom nove džamije. Za novu džamiju poklonio je, i to na vrlo lijepom mjestu, jednu parcelu  zemljišta od 3 dunuma Mehmedalibeg Šetić. Za izgradnju džamije korištena je i sedra od Tekijske dža­mije iz Rogatice. Kada je džamija pokrivena, a i mi­naret izidan do šerefe, čestitim radom majstora Smailovića Emina odbor je donio odluku da se održi mevludi šerif na dan 11. 10. 1964. godine. To se oglasilo svim obližnjim selima. Iako je bilo nevrijeme, prisus­tvovalo je više od 1.000. vjernika.  
Kada je izgradnja  džamija bila završena, 22. avgust 1965. godine, u nedelju, zakazano svečano otvorenje iste. Kao izaslanici Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ svečanom otvo­renju džamije su prisustvovali: Đozo hadži Husein ef., vjersko-prosvjetni refe­rent VIS-a i Sokolović hafiz Sinanuddin, nastavnik Gazi Husrevbegove medrese iz Sarajeva. Na oko 2 kilometre, pred Šetićima izaslanike je čekalo oko 250 konjanika sa zelenim bajracima i državnim zastavama, odakle je kolona krenula prema džamiji, gdje je masa vjernika od preko 15 hiljada burno pozdravila izaslanike. Radončić Redžep ef., džematski imam iz Rogatice je predao ključ džamije Đozi hadži Husein ef. koji je praćen tekbirima otvorio džamiju proglasivši istu vjerskim objektom IVZ. Dok se džamija punila vjernicima, dotle je grupa imama pred mihrabom  učila ilahije. Kao u »stari vakat«, djevojke su povele kolo u koje se uhvatilo oko 600 djevojaka pjevajući »starinske« pjesme dok su ih momci, a i stari izdaleka gledali. U kolu su sjedile majke, tetke i druge rodice pazeći na djevojke da se ne bi neuljudno ponašale.
A onda, agresijom na Bosnu i Hercegovinu, 1994. godine, zločinci nisu poštedjeli ovu Božiju kuću, porušili su ovu ljepoticu. Džamija je zajedno sa minaretom minirana i srušena do temelja. Obnova porušene džamije počela je 2006. godine kada je imenovan Građevinski odbor za izgradnju džamije u džematu Šetići.
Dana, 18.08.2013.godine svečano i dostojanstveno je otvorena obnovljena džamija u Šetićima. Program svečanog otvaranja obnovljene džamije u Šetićima vodio je glavni imam MIZ Rogatica Amel ef. Kozlić. U programu svečanog otvaranja  obratili su se Predsjednik Građevinskog odbora gosp. Ekrem Osmanović, Predsjednik MIZ Rogatica gosp. Ibrahim Osmanović. Obnovljenu džamiju je otvorio gosp. Avdo Dizdarević. Džamija je zablistala u najljepšem svijetlu i prkositi prošlim, sadašnjim i budućim generacijama, kao biser koji sa velikom ljubavlju i pažnjom treba čuvati i njegovati.

 Nema komentara:

Objavi komentar