19. 12. 2017.

NARODNI HEROJ SULJO JAHIĆJAHIĆ M. Suljo rođen je 1921. godine u selu Živaljevići kod Borika u rogatičkom srezu. Bio je sezonski šumski radnik. U NOV je stupio 1941. godine; u KPJ primljen je u maju 1942. godine. Po svojoj jednostavnosti, veseloj naravi i kao izuzetno snalažljiv i hrabar borac isticao se u svojoj jedinici zbog čega su ga borci voljeli i cijenili. Kada su se tražili dobrovoljci u borbenim okršajima sa neprijateljima, Suljo je bio među prvim. Boreći se u Muslimaskom bataljonu i Šestoj istočnobosanskoj brigadi, ispoljavao je zadivljujuću snalažljivost koja je bila od velike koristi za njegovu jedinicu. Poginuo je 15. decembra 1942. godine kao desetar na planini Jelica na Majevici prilikom proboja Šeste istočnobosanske brigade prema Šekovićima. Kao izuzetan i hrabar borac, odlikovan je Ordenom narodnog heroja Jugoslavije 23. jula 1952. godine. Do 1992. godine Osnovna škola u Borikama nosila je njegovo ime.


Nema komentara:

Objavi komentar