11. 08. 2016.

ROGATICA - POIMENIČNI POPIS ŽRTAVA KCL JASENOVAC 1941.-1945.

http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6054


Prezime:
Ime:
Ime oca:
Rođen/a:
Općina rođenja:
Mjesto rođenja:
Narodnost:
MEHMED*
1907
ROGATICA
ROGATICA
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1945
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MUSTAFA
1938
ROGATICA
ROGATICA
MUSLIMANKA*
Način smrti:
UBIJENA
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MUSTAFA
1934
ROGATICA
ROGATICA
MUSLIMANKA*
Način smrti:
UBIJENA
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MUSTAFA
1932
ROGATICA
ROGATICA
MUSLIMAN*
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MITAR
1914
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


SPASOJE
1893
ROGATICA
PAVIČINA KULA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


ABRAHAM
1904
ROGATICA
RAKITNICA
ŽIDOV
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


NAIL
1917
ROGATICA
ROGATICA
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1945
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


STEVAN
1923
ROGATICA
FERIZOVIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1943
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


ALEKSA
1923
ROGATICA
VRAŽALICE
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


ILIJA
1903
ROGATICA
SOČICE
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


ĆAMIL
1920
ROGATICA
OKRUGLO
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:
DONJA GRADINA

LAKO
1896
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


JOVO
1911
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


GLIŠA
1890
ROGATICA
SELJANI
SRPKINJA
Način smrti:
UBIJENA
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


STEVO
1922
ROGATICA
PAŠIĆ KULA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


TODOR
1901
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MUJO

ROGATICA
ŠATOROVIĆI
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


SIMO
1896
ROGATICA
GUČEVO
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


ABID
1927
ROGATICA
ROGATICA
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1944
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


ABID
1922
ROGATICA
BERKOVIĆI
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:

Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MUJO
1921
ROGATICA
OKRUGLO
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:

Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


-
1923
ROGATICA
ŽEPA
MUSLIMAN
Način smrti:
NESTAO
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MILAN
1882
ROGATICA
KOZIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


-

ROGATICA
ROGATICA
ŽIDOV
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


GLIŠA
1896
ROGATICA
KRVOJEVIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


PERO
1911
ROGATICA
KRVOJEVIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MILISAV
1901
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


JOVO
1900
ROGATICA
SJEMEĆ
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1942
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


-
1920
ROGATICA
ROGATICA
MUSLIMAN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1944
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


SIMO
1927
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


TRIFKO
1886
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


-
1894
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MILOŠ
1907
ROGATICA
BRANKOVIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


JOVO
1922*
ROGATICA
SUDIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


-
1923
ROGATICA
SUDIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


ĐOKO
1924
ROGATICA
SUDIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


NEĐO*
1926*
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1945*
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


STANOJE
1912
ROGATICA
PEŠURIĆI
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


VASO
1884
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MILOŠ
1909
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:


MILOŠ
1905
ROGATICA
ROGATICA
SRBIN
Način smrti:
UBIJEN
Stradao/la:
OD USTAŠA
God. smrti:
1941
Mjesto stradanja:
U LOGORU
Logor:
JASENOVAC
Stratište:

Nema komentara:

Objavi komentar