14. 09. 2018.

Iz ljubomore mu zube izbili.


Iz sudnice.
Sarajevski list 1910-08 avgust , br.188


Na 29. septembra 1909. godine bilo je si­jelo kod Avdibega Agića u Poljanićima, (k. Rogatica). Kada su se oko ponoći ljudi sa sijela počeli kućama razilaziti, ode Hilmo Agić pod pendžer djevojci Zejfi Arnaut. Hasan Agić i Suljo Agić, koji su htjeli takogjer sa Zejfom ašikovati i kojima je bilo krivo, da sa Zejfom Hilmo ašikuje, zdogovoriše se, da će na Hilmu napasti i kamenjem ga ispod Zejfina pendžera protjeratii Što rekli, to i učinili. Zasuše kamenjem na Hilmu, koga jedan kamen pogodi u usta. raskrvavi mu usnicu i prebi mu tri zuba. Liječnici označiše ovu ožljedu Hilminu kao samu po sebi tešku ožljedu. Drž. odvjetništvo podiže optužnicu protiv Hasana i Sulje zbog zločina teške tjelesne ožljede. Na gl. raspravi, koja je 5. o. mj. pred ovđ.okr. sudom obdržavana, nakon dugog poricanja, priznadoše oba okrivljenika svoju krivicu, te obzirom na priznanje i druge mnogobrojne olakšavajuće okolnosti, biše osugjeni svaki na 6 nedjelja tamnice, po­oštrene jednini postom u svakih 14 dana. Okrivljenici se sa osudom zadovoljili samo zamoliše za odgodu nastupa kazne do Mitrovdana, o kojoj će molbi vrhovni sud odlučiti.

Nema komentara:

Objavi komentar