24. 07. 2017.

Savjetovanje Vrhovnog štaba Jugoslavije u Rogatici 25.12.1941. godine
Zgrada bivšeg Narodnog odbora opštine u Roga­tici  u kojoj je u vremenu od 24 do 29 decembra 1941 godine boravio Vrhovni štab i drug Tito. Ovdje je 25.12.1941. godine je održano savjetovanje Vrhovnog štaba Jugoslavije sa rukovodstvom NOP-a u Bosni i Hercegovini o daljem radu na stvaranju i jačanju partizanskih odreda i narodnooslobodilačkih odbora. Tito je održao sastanak s Edvardom Kardeljem, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijadom, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Radoljubom Čolakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kojem je proučena situacija u istočnoj Bosni i konkretiziran plan za daljnje djelovanje. Tu je donesena i Odluka o osnivanje štabova za neoslobođene krajeve. Odatle je atomski fizičar Pavle Savić uspostavio prvu radio vezu sa Moskvom, a Tito je tu imao i prvi susret sa prvim obavještajcem Kominterne za Balkan, Josipom Kopinićem. U znak sjećanja na taj historijski datum u Rogatici su godinama održavani Rogatički dani kulture.zgrada je zaštičeni spomenik NOR-a, K. O. Rogatica grad, k. č. broj: 512, upisana u posjedovni list broj: 630.Nema komentara:

Objavi komentar