24. 04. 2017.

Kuća Bega Grabovice u selu Dobrašine
Opšti podaci

Opština Rogatica nalazi se na istočnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH). Prema popisu stanovntva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) iz 1991. godine, u nacionalnom sastavu opštine bilo je 21.978 stanovnika, od toga 13.209 Muslimana, 8.391 Srbin, 19 Hrvata, 186 Jugoslovena i 173 ostalih.1

U junu 1991. Srpska demokratska stranka (SDS) priključila je opštinu Rogatica Srpskoj autonomnoj oblasti Romanija.2  Početkom 1992, član Opštinskog odbora SDS-a Rogatica, Rajko Kušić, uspostavio  je  paravojnu  jedinicu  u  čijem  je  sastavu  bilo  oko  50  Srba.  Zajedno  sa predsjednikom Opštinskog odbora SDS-a Svetom Veselinovidem, Kušić je tražio podjelu opštine i Teritorijalne odbrane Rogatice. U martu 1992. Muslimani u Rogatici su pristali na podjelu opštine.3 Nakon toga, SDS je osnovao Krizni štab koji je naredio da se Muslimani otpuste s posla i da im se ograniči kretanje. Ubrzo, SDS je formirao srpsku opštinu Rogatica, a muslimanskom stanovntvu je izdata naredba kojom se tražilo da predaju naoružanje.

Od početka marta 1992. naroužani lokalni Srbi, pripadnici JNA i pripadnici paravojne jedinice Rajka Kušića su zlostavljali Muslimane koji su živjeli na području opštine Rogatica. Ved krajem mjeseca  su  počeli  napadi  na Rogaticu. Otvorena je vatra iz pušaka i mitraljeza koji su bili postavljeni u selima Plješevica i Krnčići. Početkom maja 1992. članovi lokalnog SDS-a, Tomo Batinid i Milorad Sokolovid, predsjednik Kriznog štaba, tražili su od Muslimana kontrolu nad cijelom opštinom Rogatica.4  Otpor srpskim snagama prilo je oko 50 Muslimana sa ličnim naoružanjem.5

Od 22. maja 1995. srpske snage koje su uključivale Vojsku Republike Srpske (VRS) i Kušideve vojnike i dobrovoljce, granatirale su Rogaticu i okolna sela sedam dana, nakon čega su srpske snage preuzele kontrolu nad opštinom. Muslimanskom stanovništvu je naređeno da se okupi na centralnom gradskom trgu gdje im je traženo da potpišu izjavu o lojalnosti, predaju se i odu u
Srednju školu Veljko Vlahović. Zaprijedeno im je da de, ukoliko ne urade sve što se od njih traži,biti  ubijeni. Na gradskom trgu se tada okupilo 2.500 do 3.000 Muslimana.6

Osim u zatočeničkom objektu koji je formiran u Srednjoj školi Veljko Vlahović, srpske vlasti su formirale i druge zatočeničke objekte u koje su zatvarani Muslimani, a među kojima su bili: Rasadnik, Sladara, Osnovna škola u mjestu Borike, kuća Bega Grabovice u selu Dobrašina, koliba u selu Lađevine, kuća u zaseoku Maljevići-Lađine, ergela konja na Borikama, Osnovna škola Ragib Džindo, Crkveni dom i garaža u kući Miće Andrića u selu Kosova.

Zatočenički  objekat  u  kući  Bega  Grabovice  formiran  je  1.  avgusta  1992.  U  njemu  je  bilo zatvoreno oko 36 žena, djece i jedan muškarac.7

Uprava

Zatočenki objekat u kući Bega Grabovice, u selu Dobrašine, bio je pod kontrolom Nenada
Perovića, pripadnika VRS-a.8

Stražari su bili vojnici VRS-a, i to: Perovid,9  Dragoljub Ujid zvani Mida,10  Nenad Dujić, Duško Dujić, Mile Ujić, te izvjesni Milan, Goran i Zoran.11

Uslovi

Kuća Bega Grabovice nalazila se u selu Dobrašine. Nakon oranog napada na selo Kozadre, početkom avgusta 1992. godine, VRS je zarobio 36 civila i zatvorio ih u kudu Bega Grabovice u selu Dobrašine.12  Među zatočenicima je bilo mladih djevojaka, starica, djece od jedne godine starosti13 i jedan ranjenik, Mersud Pašid.14

Zatočenice su u Beginoj kući bile zatočene šest dana.15

Kuća je bila na dva sprata, a pored kuće se nalazila garaža i vanjski toalet.16

Zatočenice su bile  smještene  u dvije prostorije na donjem spratu.17  U prostorijama je bilo namještaja, ali je vedina zatočenica spavala na podu. Zatočenice su bile zaključane u kudi i uvijek su ih čuvala dva ili tri stražara.

Prvog dana zatočenja nisu dobili ni hranu ni vodu. Drugog dana zatočenja za jelo su dobili “prokislu čorbu od svinjetine, a poslije toga im je Dragoljub Ujid zvani Mida donio krompir, brašno, tikvu i sir da skuhaju obrok.18  Također, drugog dana zatočenja, Srbi koji su živjeli u Dobrašinama su im počeli donositi hranu.19 U narednim danima zatočenja jedan stražara, Duško Dujid, zatočenicima je donosio po paket hrane u kojem su najčešde bili hljeb i slatkiši. Jednom prilikom im je donio i šteku cigareta.

Zatočenice su po vodu morale idi na obližnji izvor uz pratnju stražara. Za vrijeme zatočenja zatočenice su morale praviti kafu za vojnike.20

Zlostavljanja

U ovom zatočeničkom objektu nije bilo fizičkog zlostavljanja. Mutim, svaku nod oko ponodi u kudu su ulazile grupe vojnika koji su zastrašivali zatočenice tako što su ih vrijeđali, psovali i govorili im da su im pobili cijelu porodicu.21

Stražari su po cijelu nod pucali oko kude kako bi zastrašili zatočenice.22

Seksualno zlostavljanje

U ovom zatočeničkom objektu seksualno su zlostavljane dvije zatočenice.Prve noći zatočenja stražari su izveli dvije zatočenice na drugi sprat kude. Jedna od zatočenica jesilovana,23 dok je druga morala manuelno  zadovoljiti jednog vojnika.24

Prema riječima zatočenice S.S, grupa vojnika je upala u kudu tražedi mlade djevojke. Zatočenica S.S: “Ja sam se prepala da me ne izvedu jer sam bila mlada. Imala sam samo 18 godina. Sakrila sam se ipod bračnog kreveta. Vidjela sam samo njihove vojničke čizme. Nakon nekog vremena
čula sam kako prozivaju dvije žene, koje su bile tu sa mnom, da odu na sprat.25

Zatočenica .M. je druga odvedena. Rečeno joj je da dođe na sprat kako bi dala izjavu. Nakon što se popela na sprat jedan od vojnika ju je gurnuo u mračnu sobu. Zatočenica je počela vrištati. Vojnik ju je uhvatio za vrat i rukom joj prekrio usta da je ušutka. Počeo je da joj trga i skida dimije koje je imala na sebi.

Zatočenica Dž.M: “Rekao mi je: Šta se bojiš? Nedu ti upustiti. Htio je zapravo da mi kaže da se ne brinem, da de  paziti da ne ostanem trudna. Nisam znala kako i na koji na način da se odbranim, pa sam ga zagrlila i rekla: Nemoj moj lijepi braco.’ On je na to odgovorio: Nedu te nasilno, ali moraš biti sposobna da me zadovoljiš da završim svoj posao. Nemoj zaboraviti ko ti je djecu spasio.’ Zatim me natjerao da ga seksualno zadovoljim i rukama diram po genitalijama.Nakon toga, vojnik je zatočenicu izgurao iz sobe. Sljededih noći su u kuću ponovo dolazile grupe vojnika koji su provocirali i psovali zatočenice, međutim, seksualnog zlostavljanja više nije bilo.26

Premještanja i razmjene

Krajem jula 1992. mještani iz sela Rakitnice su usljed granatiranja pobjegli u selo Kozadre. Nakon što su stigli, stanovnici su se sakrili u obližnju šumu. Njih tridesetak se sakrilo u kudu Fahra Datida, dok su se ostali, njih petnaestak, sakrili u kudu ema Grabovice. Nakon nekog vremena u šumu su ušli srpski vojnici i naredili im da se predaju. Srpski vojnici su odvojili žene od  muškaraca. Muškarce su vezali bodljikavom žicom, dok su oko 36 žena, djece i jednog muškarca, koji je bio ranjen, poveli prema selu Dobrašine i zatvorili ih u kudu koja je bila u vlasništvu Bega Grabovice.27

Zatočenice su u kudi  bile zatočene šest dana, nakon čega su premještene u  Srednjkolski centar Veljko Vlahovid u Rogatici. Tu su bile zatočene jedan dan, nakon čega su odvedene na razmjenu na brdo Hreša iznad Sarajeva.28

Drugog dana zatočenja, 2. avgusta 1992, u kudu je doveden ranjeni Mersud Pašid koji je zajedno sa drugim zatočenikom, koji je doveden dan ranije sa ženama i djecom, i još troje ranjene djece premješten na Sokolac na liječenje.29

Posjete Međunarodnog komiteta Crvenog krsta
Nisu zabilježene posjete predstavnika Munarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK).

Procesuiranje odgovornih za ratne zločine
Za ovo mjesto zatočenja nije bilo procesuiranja odgovornih.

(23.12.2015.)

Anex I

Djelimični spisak zatočenika iz sela Kozadre, od 1. avgusta 1992, koji su odvedeni u kudu Bega
Grabovice u selo Dobrašine:30

1.   Hava Datid
2.   Badema Datid
3.   Senada Datid
4.   Senad Datid
5.   Adila indo
6.   Munira indo
7.   Ragib Džindo
8.   Elmedin Džindo
9.   Mujesira Tankovid
10. Sulejman Tankovid
11. Jasmina Brankovid
12. Mubera Grabovica
13. Tifija Jesenkovid
14. Faruk Jesenkovid
15. Hana Pašid
16. Hasija Pašid
17. Behija Pašid
18. Mesud Pašid
19. Mersida Pašid
20. Bersida Pašid
21. Edis Pašid
22. Elvis Pašid
23. Fatima Pašid
24. Envera Pašid
25. Merima Pašid
26. Vasvija Pašid
      27. Fatima Pašid
      28. Sadeta Pašid
        29. Suada Pašid
1 Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Popis stanovništva, domadinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991. godine, Nacionalni sastav stanovništva Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991, Sarajevo, decembar 1993. godine, Statistički bilten broj 234.
2 Nusret Agid, Živi štitovi, str. 39.
3 Edina Bedirevid, Na Drini genocid, str. 177.
4 MKSJ, Predmet Momčilo Krajišnik (IT-00-39), Presuda str. 245-246.
   5 ICTY, Interactive Maps, Rogatica.
6 MKSJ, Predmet Momčilo Krajišnik (IT-00-39), Presuda str. 246.
7 Liaison Office to ICTY, Rogatica.
8 TPOS, Izjava DŽ.M. data Udruženju 27.1.2016.
9 Liaison Office to ICTY, Rogatica.
10 TPOS, Izjava DŽ.M. data Udruženju 27.1.2016.
11 TPOS, Izjava S.S. data Udruženju 28.1.2016.
12 Liaison Office to ICTY, Rogatica.
13 TPOS, Izjava Mubere Grabovice data Udruženju 27.1.2016.
14 TPOS, Izjave DŽ.M, S.S. i Mubere Grabovice date Udruženju 27. i 28.1.2016.
15 TPOS, Izjave S.S. i Mubere Grabovice date Udruženju 27. i 28.1.2016.
   16 TPOS, Izjava DŽ.M. data Udruženju 27.1.2016.
17 Liasion Office to ICTY, Rogatica.
18 TPOS, Izjava DŽ.M. data Udruženju 27.1.2016.
19 TPOS, Izjava Mubere Grabovica data Udruženju 27.1.2016.
20 TPOS, Izjava S.S. data Udruženju 28.1.2016.
21 TPOS, Izjava Mubere Grabovice data Udruženju 27.1.2016.
22 TPOS, Izjava DŽ.M. data Udruženju 27.1.2016.
23 Liasion Office to ICTY, Rogatica.
24 TPOS, Izjava DŽ.M. data Udruženju 27.1.2016.
25 TPOS, Izjava S.S. data Udruženju 28.1.2016.
26 TPOS, Izjave DŽ.M, S.S. i Mubere Grabovice date Udruženju 27. i 28.1.2016.
27 TPOS, Izjava S.S. data Udruženju 28.1.2016.
28 TPOS, Izjave DŽ.M, S.S. i Mubere Grabovice date Udruženju 27. i 28.1.2016.
   29 TPOS, Izjava Mubere Grabovice data Udruženju 27.1.2016.
30 Dokumentacija Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba Suza ustupljena TPOS-u 8.12.2015.

Nema komentara:

Objavi komentar