18. 03. 2017.

TITINI PROLETERI I DRAŽINI ČETNICI U ROGATICI SLAVE NOVU GODINU

 U Rogaticu su 24. decembra uveče ulazili delovi Prve proleterske.”
(Tu “Prvu proletersku” osnovao je Tito od naoružanih četnika od Rudom u Srbiji 2. prosinca 1941. godine. Znači svega 22 dana prije dolazka u već poklanu i iztriebljenu i popaljenu Rogaticu. Pokolj su izvršili su isti ti četnici, koji se sada u nju vraću kao Titovi proleteri, nap. a.).
 “U Rogatici su se pripreme užurbano izvodile”, dalje piše Romac. “Bivši hotel “Rogatica”, koji je prilikom oslobođenja grada bio demoliran, uređivan je. (Nigdje ne piše kada i od koga je grad bio “oslobađan” i tko ga je demolirao. Zna se za što, nap. a.).       “Krečile su se prostorije. Na prozore su stavljanja stakla, jer nijedno okno nije ostalo čitavo.   Improvizovana kulturna ekipa pripremala je program proslave, a politički radnici su išli od kuće do kuće da osiguraju dolazak što većeg broja građana.
NAROČITO SMO BILI ZAINTERESOVANI DA DOĐE ŠTO VIŠE MUSLIMANSKIH ŽENA I DEVOJAKA. (Ako je koja ostala da nije u nedavnom pokolju bila silovana i zaklana, nap. a.).
MUŠKIH GLAVA JE BILO MALO, JER SU IH POBILI ČETNICI ILI SU BILI U NEPRIJATELJSKIM JEDINICAMA….
Kada se veče počelo spuštati, narod je žurio ka hotelu “Rogatica”. Skupljali su   se borci iz Prve proleterske, pristizali su i domaći partizani, koji su još lavirali između četnika i partizana. Dolazila je i po koja meštanka…
Na kraju je stigao i drug Fića. Kakva je to bila radost! Među nama je politički komesar Prve proleterske brigade. Fića je i glavni referent na priredbi…
Fića je izložio situaciju u svetu. Najveći deo pri tome posvetio je borbi Crvene armije, istakavši da naša borba olakšava i borbu Crvene armije….
Svako pominjanje Crvene armije bilo je popraćeno odobravanjem.
Zatim je Fića prešao na našu unutrašnju situaciju. Govorio je o izdaji Nedića, Ljotića, Koste Pećanca i na kraju pomenuo i Dražu Mihailovića.
Kad je pomenuo izdaju četničkih vođa , jedan od prisutnih je viknuo: “Dole s njima”, “Dole Nedić”, “Dole Pećanac”.
U dvorani je nastalo komešanje. Očevidno je bilo da će biti bure, što se ubrzo i pokazalo. Jedan od prisutnih pijanih četnika počeo je vikati: “Živeo kralj! Živeo Draža Mihailović!”.
Četnici su izvadili pištolje i počeli nima mlatarati oko glave. Nastala je panika. Meštani koji su bili jedva nagovoreni (prisiljeni, nap. a.) da dođu, počeli su bežati iz dvorane. Četnici su se takođe uplašili, pa su i oni počeli bežati napolje.
Iskakalo se kroz prozore. Nastalo je lomljenje stakla na tek zastakljenim prozorima. U prvi mah se činilo kao da pucaju mitraljeski rafali po prozorskim staklima. Dvorana je ubrzo bila prazna…..”

Nema komentara:

Objavi komentar