1.2.11.

Hidroelektana Mesići kod Rogatice
Autor: Mirsad Durmišević
u PDF  https://www.box.com/s/0y26zm56ke2iazvbpk3c
 
 
Hidroelektana Mesići na rijeci Prači kod Rogatice  puštena je u rad 27.7.1950.godine kao prvi elektroenergetski objekat ove vrste izgrađen u poslijeratnoj Jugoslaviji. To je derivaciono postrojenje sa akumulacijom korisne zapremine 50.000 m³. Slivno područje rijeke Prače do pregradnog mjesta HE Mesići iznosi 1100 km². Dužina vodnog toka Prače iznosi 40 km, sa ukupnim padom 380 m. Brana je betonska, gravitaciona, fundirana na stijeni. Visina brane je 12.8, a dužina u kruni je 36 m. Na lijevoj obali izgrađema su dva ispusta širine po 4 m sa ustavama na ručni pogon. Instalirana su dva agregata ukupne snage 3.1 MW, a godišnja proizvodnja premašuje 21 GWh.

Hidroelektrana u Mesićima sada zapošljava 34 radnika i u optimalnim hidrološkim prilikama proizvodi oko 15.500.000 KWh godišnje. Osim HE Mesići idejno rješenje iskorištavanja hidroenergetskog potencijala Prače daje mogućnost izgradnje još 5 malih - mini hidroelektrana (MHE), tako da bi ukupna instalisana snaga svih iznosila 26 MW i sa mogućom godišnjom proizvodnjom od cca 120 GWh.  Zanimljivo je da je za minuli period ova hidrocentrala imala samo dva veća remonta, mašinskog dijela 1974, a elektropostrojenja sa trafo-stanicom 1981. godine. U toku je izgradnja MHE na rijeci Prači u mjestu Kaljani u općini Pale-Prača (FBiH) i pripreme za izgradnju MHE „Ustiprača“u opštini Rogatica i Novo Goražde (RS).
Distribuciju električne energije vrši ,,Elektro-distribucija Pale“ preko svoje radne jedinice u Rogatici koja zapošljava 30 radnika.

Brana HE Mesići


.


 Planirane male hidroelektrane na podslivu rijeke Prače

http://youtu.be/2Wup3pMN_kA


Nema komentara:

Objavi komentar